Прилагаме Приложение 2, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


файла изтеглете ТУК