Бетон помпа Swing - 39 м.

Бетон помпа с бетоносмесител /пуми/ -28 м. и 9 куб.м.