"Соколов" ООД е една от първите частни фирми създадени в България през март 1989 г. Прохождането на фирмата е с производството на два вида бетонови плочи и бордюри. В резултат на търсенето и развитието на фирмата, гамата от изделия се увеличава. Поради находчивостта на създателя и инж. Ст. Соколов фирмата бързо вниква в нуждите на пазара и развиващото се строителство. Много пъти се е налагало бързо преобразуване и внедряване на нова технология в зависимост от откриващите се обекти. Така фирмата създава база градена и поддържана с голям опит.

В настоящият момент са предизвикателство новите и нестандартни поръчки. При нас работят специалисти, които бързо успяват да разработват желаните от клиентите или заложените от проекти изделия.