Фирмата е специализирана за производство на бетонови изделия от 1989год. и предлага висококачествени бетонови изделия произведени по нови, модерни технологии касаещи приготвянето на бетона, вибрирането му и влагането в него на стабилизиращи добавки.

Практически произвеждаме всички видове бетонови изделия, с които задоволяваме не само Великотърновския регион но и отдалечени региони като: София, Стара Загора, Видин, Пловдив и много други. "Соколов" е доставила за летище Граф Игнатиево около една трета от бетоновите изделия.

Почти 100% сме доставяли бетонови изделия за пътното и мостово строителство във Великотърновския регион.Участвали сме при изграждане на пътища около Русе, Стара Загора, Кюстендил, Перник, Ловеч и др.

Фирмата предлага комплексно производство на бетонови изделия за цели обекти, независимо от техния вид, количество и срок на доставка.Организираме доставката на бетоновите изделия до обекта по предварително съставен график.

Посоченото създава добри предпоставки за създаване на стройна организация при изпълнение на СМР.

"Соколов" ООД е специализирана и в производството на бетонови смеси. От 2005г. Фимата е сертифицирана за производството на бетон за ниските и високи марки. Това й дава възможност да участва в изгражднето на големи обекти при които се изисква високо качество. Фирмата разполага с два бетонови възела, три бетон помпи и над десет бетоновоза, което предразполага за изливания над 300-350 куб.м дневно.