"Соколов" ООД от зората на своето съществуване, а и до момента предлага на своите клиенти не само суровини и материали, но набляга и на услугите улесняващи тяхното внедряване.

Ние поддържаме материална база от технически средства:

  • бетоновози;
  • бетонпомпи;
  • самосвали и камиони;

които са сериозна предпоставка за лесно транспортиране и влагане на произведените от нас материали.

На база дългогодишният опит ние сме потбрали така своето технически оборудване, че да удовлетворим индивидуалните нужди на всеки един наш клиент.