Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Приложение 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС прилагаме тук.