Сключи договор за изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“