Базата на Соколов ООД разполага с 4 инсталации за произвоство на:

Бетони

Класове по якост на натиск

>  С8/10 (В10)

>  С12/15 (В15)

>  С16/20 (В20)

>  С20/25 (В25)

>  С25/30 (В30)

>  С30/37 (В35)

>  С35/45 (В45)

>  С40/50 (В50)

Съгласно БДС EN 206

Циментови разтвори

> 1:1     > 1:2      > 1:3

Циментовите замазки могат да бъдат произведени с подходящите влажност и консистенция заявени от клиента.

Материали

Бетонните смеси на Соколов ООД се произвеждат с материали с доказано качество от сертифицирани доставчици.

CEM I 52.5R

Цимент CEM I 52,5R

Речен пясък 0-4мм

Речен пясък, фракция 0-4 mm

Aggregate 0-4mm

Трошена фракция 0-4 mm

Средна фракция 4-11 mm

Едра фракция 11,2-22,4 mm

fly-ash

Активна пепел

Добавки

  • Забавител Ретардер
  • Супер-пластификатор Полидос TC-61
  • Ускорител за зимно бетониране ФОЦ
  • Полипропиленови фибри

Цветове

Фирмата произвежда бетонови елементи в различни цветове като червено, жълто и зелено, но може да се направят и цветове по поръчка.