Соколов“ ООД е основана на 26.05.1989год. като ЕТ „Соколов“ от инж. Стефан Соколов, пререгистрирана е като „Соколов“ ООД на 23.12.2003 год. със съсобственици: инж. Мария Стефанова Соколова-Попдончева и инж. Атанас Жоров Попдончев. На 22.06.1989 год. фирмата сключва Аренден Договор с БКС гр. Велико Търново за експлоатация на цеха за бетонови изделия в кв. Чолаковци гр. В.Търново, а през 1996 год. го приватизира. Основната дейност от 1989 год. е производство на бетонови изделия, а от 2001 год. предлага на пазара и бетонови смеси. В началото производството на бетон за бетонови изделия се е осъществявало от бетонов възел зареждан с материали ръчно и измервани – обемно. През 2001 год. е пуснат бетонов цех за производство на бетон за бетонови изделия и за частична продажба на същия. От 2005 год. с пускане в експлоатация на нов модерен бетонов цех тип „Елба“, фирмата заема значителен дял в реализацията на бетонови смеси в региона. Също от 2005 год. е пуснат специален бетонов възел за производство на бетонови смеси за горен слой при производството на вибропресовани бетонови изделия.