Единично вентилационно коминно тяло (ЕВКТ) 27/33/20 см с отвор 20/24 см

Размер 27/33/20 см с отвор 20/24 см
кг/брой 21
брой в м² 5
В 1 палет 40

Изтегляне на STP – 3D модел