Бетонно тяло тип Е.О.1,5 -100 за окопи

Размер L=100 / H=50
кг/брой 360
брой в линеен метър 1

Изтегляне на STP – 3D модел