Бетонно тяло тип Е.О.1,5 -200 за окопи

Размер L=200 / H=50
кг/брой 760

Изтегляне на STP – 3D модел