Нашите услуги

В “Соколов ООД“ водещата ни мисия е да бъдем най-надежният партньор в строителството. За да задоволим нуждите на всеки клиент, разполагаме с надеждна и разнообразна техника. За доставка и изпомпване на бетон имаме пет бетоновоза, две пумита и една бетон помпа. Отделно, за доставка на изделия, можете да се възползвате от нашите три влекача и две платформи.

При превозването на инертните материали, необходими за забъркването на различните бетонови смеси, използваме две гондоли и една цистерна. Допълнително, в базата си имаме три фадроми, една вишка и осем мотокара, които са неизменна част от работата на нашите професионалисти.

Този набор от техника ни позволява да сме независими от логистична гледна точка и съответно да предлагаме по-гъвкави услуги.
0
Бетоновози
0
Миксер бетонпомпи
0
Бетонпомпи
0
Влекачи
0
Платформи
0
Гондоли
0
Цистерни
0
Фадроми
0
Вишки
0
Мотокари
Поддръжката на тези машини е сложна процедура, затова в „Соколов ООД“ разполагаме със собствена автоработилница, където нашите механици редовно се грижат за здравето на техниката.
Машините са само украса, ако няма кой да ги управлява. В „Соколов ООД“ можем да се похвалим с опитни оператори, които познават естеството на професията си в детайли и залагат на качество и сигурност. Част от шофьорите са започнали своята кариера и трупане на опит в областта след постъпването си във фирмата. Останалите операторите идват с вече натрупан опит и доразвиват своите умения при нас. За нас предаването на знания между колектива заема основна роля в както в обучението, така и в усъвършенстването на кадри.